MENDELU na Dni Evropy v Mongolsku

17. 5. 2023

Na Dni Evropy konaném v mongolském Ulánbátaru v neděli 14. května 2023 prezentovala Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) zájemcům možnosti studia nejen na MENDELU, ale také na dalších českých univerzitách. Zástupci Lesnické a dřevařské fakulty a Agronomické fakulty poskytli návštěvníkům cenné informace o studiu v České republice a navázali první kontakty s vážnými zájemci. Spolupráce MENDELU s mongolskými vzdělávacími institucemi je dlouhodobá, a to především v oblasti lesnictví. Příchozí měli proto možnost seznámit se i s lesnickými aktivitami MENDELU na území Mongolska.

Zájem o studium v ČR byl ze strany mongolských studentů velký, potvrzuje koordinátor akce za MENDELU Václav Pecina z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin: „Otázky nebyly směřovány jen na možnosti studia s ohledem na preferované obory, ale často také na šance finanční podpory studia, které si chudší Mongolové nemůžou dovolit. S ohledem na existenci celé řady možností podpory, z nich část nabízí i přímo naše univerzita, je možné podpořit perspektivní studenty i z chudších poměrů, kteří mají o to větší motivaci dobře studovat.“

K dobré koordinaci spolupráce a podpoře zájemců o studium v ČR přispívá i významná pomoc Českého velvyslanectví v Ulánbátaru. Komunikace s mongolskými institucemi probíhá na mnoha úrovních víceméně nepřetržitě posledních několik let.

V rámci lesnického stánku byla prezentována mimo jiné lesní školka Domogt Shariin Gol s významnou českou stopou a několik českých firem prodávajících zejména lesní techniku, které je v Mongolsku silný nedostatek. „Hlavním tahákem tohoto stánku byly hry, které jsme připravili ve spolupráci s firmou Lesní svět. Jednalo se o vzdělávací pexesa a otočné kolo s mongolskými druhy zvířat a rostlin, doplněné o mongolské a latinské názvy. Snad ještě větší zájem než o to si zahrát, byl o to si hry koupit. Pravidelné duely v pexesu měly i řadu nadšených diváků,“ popisuje atmosféru na lesnickém stánku Pecina.

Kromě naší univerzity jsme prezentovali také Vysoké učení technické v Brně, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Palackého v Olomouci, Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Karlovu univerzitu, České vysoké učení technické v Praze, Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, které pro tuto akci ochotně dodaly skvělé prezentační materiály“, dodává Jana Tulková z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Den Evropy se konal na Suchbátarově náměstí v Ulánbátaru. Vzdělávání, evropská kultura a dědictví, ale také projekty realizované evropskými institucemi v Mongolsku, byly prezentovány v rámci přibližně 70 stánků.

Účast MENDELU na Dni Evropy v mongolském Ulánbátaru finančně podpořil program Erasmus+ International Credit Mobility, projekt STREAM a Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU.

Kontaktní osoby pro více informací: Ing. Václav Pecina, Ph.D., Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomická fakulta MENDELU, +420 731 920 599; e-mail: vaclav.pecina@mendelu.cz

Ing. Jana Tulková, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, e-mail: jana.tulkova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality