Akademický senát LDF MENDELU vyhlašuje doplňující volby do AS LDF MENDELU – studentská část

11. 4. 2023

Akademický senát (AS) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje doplňující volby do AS LDF MENDELU (studentská část).

Průběh a vyhlášení výsledků voleb se řídí plně ustanovením platného Volebního řádu AS LDF MENDELU. Plné znění Volebního řádu je k dispozici zde.

HARMONOGRAM VOLEB

Seznam členů volebního okrsku studentů bude zveřejněn zde.

Návrhové i volební kolo se uskuteční elektronicky prostřednictvím Portálu voliče v Univerzitním informačním systému MENDELU: eAgenda – Portál voliče.

K řízení průběhu voleb byla AS LDF 11. 4. 2023 zvolena volební komise ve složení:

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. – předseda komise

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

doc. Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Ing. Radek Kovařík

Bc. Petra Krupičková

Více aktualit

Všechny aktuality