18. ročník soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2022: nový vizuál, netradiční prostor, festival inspirativních setkání...

12. 12. 2022

Organizátorem 18. ročníku mezinárodní studentské soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2022 byla Mendelova univerzita v Brně. Přípravný tým organizaci soutěže pojal jako velkou výzvu, i s ohledem na to, že předcházející ročník v roce 2020 se kvůli pandemii covidu-19 odehrával pouze v online prostoru.

S vizí připravit akci tak, aby se nesla v novátorském duchu, se organizátoři spojili s novými partnery, zaměřili se na nový vizuální styl a propagaci prostřednictvím sociálních sítí. Dalším krokem ve snaze dát akci nový náboj, byl výběr prostor. Volba padla na budovu bývalé Káznice v Brně. Zde byly citlivě nainstalovány odbornou porotou ohodnocené studentské práce a zde se také odehrávaly přednášky a diskuze akademiků, lidí z praxe ze světa designu, nábytku a interiérů se studenty i širokou veřejností. Větší míra vtažení laického publika do přehlídky byl další cíl, který si organizátoři předsevzali a který se jim podařilo naplnit. Týdenní maraton podnětných setkání, ale i komentovaných prohlídek káznice nesl název Festival Halabala.

Tento ročník byl jedinečný ve všech ohledech. Po dvou letech v pandemické době, kdy nebylo jednoduché jakékoliv akce tohoto typu plánovat, byla toto jedinečná příležitost ukázat, že design nábytku a interiérů je v Brně stále významným pojmem. Chtěli jsme spolu s ostatními organizátory akce ukázat, že to lze udělat i jinak. Z toho důvodu byl vybraný daný prostor a nový vizuální styl, který soutěž velice posunul a modernizoval,” doplnila informaci o novinkách odborná garantka soutěže Alena Sobotková.  

V prvním kole soutěže se sešlo 131 prací. Odborná porota tak stála před nelehkým úkolem, vybrat 77 postupujících do kola druhého. Z necelé stovky pak vzešlo 16 ocenění v 6 kategoriích. Autoři prací, které získaly některé z ocenění, zároveň dostali možnost představit svá díla na týden trvající výstavě, jež byla součástí Festivalu Halabala.

Soutěžní kategorie:

  • Design nábytku – závěrečné práce
  • Design nábytku – klauzurní práce
  • Design interiéru – klauzurní práce
  • Design interiéru – závěrečné práce
  • Design nábytku a interiéru – kategorie střední školy
  • Speciální ocenění Národního centra nábytkového designu, o. p. s

Odborná porota, která hodnotila přihlášené práce, zasedla ve složení Alexandra Georgescu, MA; doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.; MgA. Jaroslav Juřica, MA; Ing. Josef Rozehnal; Mgr. Richard Vodička.

Výsledky 18. ročníku soutěže Cena prof. Jindřicha Halabaly 2022

Při hledání výsledné podoby přehlídky studentského designu sehráli významnou roli profesionálové ze studia POSTROP. „Cílem bylo dostat ty nejlepší práce do zajímavých prostor a nechat je posoudit od vskutku různorodé poroty, která má svůj názor a svojí hlavu. To se doufám povedlo a na výstavu i celý Festival Halabala máme velmi pozitivní ohlasy jak od studentů a poroty, tak i od návštěvníků,“ dodává k soutěži kurátor Josef Řehák ze studia POSTROP.

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Alena Sobotková – odborná garantka soutěže, Ústav designu a nábytku LDF MENDELU; e-mail: alena.sobotkova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality