Založení arboreta Osina na divizi Plumlov

20. 10. 2021
LDF MENDELU se zapojila do realizace projektu na základě znění společného memoranda o spolupráci

Memorandum podepsal ředitel Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Ing. Petr Král a děkan Lesnické a dřevařské fakulty prof. Dr. Ing. Libor Jankovský. 

Studenti studijního programu Arboristika v rámci výrobní praxe pod vedením doc. Ing. Luboše Úradníčka z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU a Ing. Josefa Plačka, předsedy ZO Plumlov, provedli výsadby kostry budoucích porostů nově vznikajícího arboreta a mají tak možnost být aktivně zapojeni – z časového hlediska – do unikátního projektu. 

 

Kontaktní osoba pro více informací: doc. Ing. Luboš Úradniček, CSc.; Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie;

e-mail: lubos.uradnicek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality