Z Doležalovy studánky opět teče voda

13. 11. 2020
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny opravil nejstarší studánku na svém rozsáhlém lesním území. Po deseti letech z ní znovu teče voda, což si vyžádalo investici kolem čtvrt milionu korun. 

Takzvaná Doležalova studánka se nachází ve spodní části palouku U buku jen kousek od silnice mezi Soběšicemi a Útěchovem. Je součástí tzv. Lesnického Slavína, tedy unikátní sítě památníků a zastavení. V lesích MENDELU jsou věnovány lesníkům nebo umělcům – milovníkům přírody.

Jan Doležal (1847 – 1901) byl významným lesnickým spisovatelem druhé poloviny 19. století. Založil a od roku 1872 vydával první český lesnický časopis Háj. Po jeho osobě pojmenovaná studánka pochází z roku 1933 a byla vůbec první svého druhu na území univerzitních lesů. Dnes je jich kolem 50 a k tomu lesníci ŠLP ML Křtiny udržují kolem stovky památníků.

Studánky jsou pojmenovány po významných osobnostech, popřípadě i druzích zvířat, a vyvěrající voda má sloužit jako osvěžení člověku, zvěři i ptactvu. Nově opravená studánka byla naposledy rekonstruovaná v roce 1989. „Posledních deset let vlivem sucha a poklesem hladiny podzemní vody přestala voda ze studánky vytékat úplně. Aktuální rekonstrukce spočívala v nalezení vodního zdroje, prohloubení jímky a v celkovém snížení úrovně výtoku,“ uvedl Lumír Dobrovolný, vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP ML Křtiny.

Obnovu studánek i památníků financuje školní lesní podnik ze své hospodářské činnosti. Náročnější rekonstrukce, mezi které patřila i Doležalova studánka, se pohybují v řádech stovek tisíc korun, a proto je jejich obnova pomalá. 

„Zaměřujeme se hlavně na návštěvnicky a historicky významné objekty. Jsme v tomto směru otevřeni hmotné i nehmotné spolupráci s obcemi, firmami i jednotlivými občany,“ dodal Dobrovolný.

 

Kontakt pro bližší informace: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: 731 623 185, e-mail: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz.

 

Více aktualit

Všechny aktuality