WOOD CAMP LIVE

17. 10. 2022

Středobodem odborné konference WOOD CAMP LIVE jsou hybridní stavby kombinující dřevo, beton a ocel. Konference se koná 3.–4. 11. v Orea Congress Hotel Brno. Záštitu konferenci poskytla i LDF MENDELU a mezi přednášejícími vystoupí také Richard Slávik z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií.

Program dvoudenního oborového setkání profesionálů nabídne více než 45 přednášek ve třech sálech: VIZE, PROJEKCE a REALIZACE. Přednášky zprostředkují vhled nejen do praxe, ale do značné míry také know-how projekčních, výrobních a realizačních fází stavby.

Aktuálním tématem nejen mezi architekty, ale i stavebníky jsou hybridní vícepodlažní stavby. Umožňují efektivně kombinovat vlastnosti jednotlivých materiálů, nejčastěji dřeva, kovu a betonu. V programu konference se mohou účastníci inspirovat prací studia Zaha Hadid Architect, zkušenostmi z realizace 21 metrů vysokého pětipodlažního komplexu podle návrhu Bünemann & Collegen Architects i rozsáhlou proměnou pražské školy z 60. let v inovativní soběstačnou hybridní dřevostavbu.

Richard Slávik reprezentující LDF MENDELU vystoupí s přednáškou „Z laboratoře do praxe: Tepelně-vlhkostní režim obvodové stěny dřevostavby“. Příspěvek seznámí účastníky konference se základními principy známých metod pro ověření rizika kondenzace v konstrukcích v kontrastu s modernějšími přístupy založenými na numerickém modelování tepelně-vlhkostního režimu a také přiblíží výzkumné projekty zaměřené na tuto oblast, které jsou realizovány na Mendelové univerzitě v Brně a ve Výzkumném centru Josefa Ressela v Útěchově. 

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKA (5 bodů) i ČKAIT (2 body).

Webové stránky konference: https://www.woodcamp.cz/

Více aktualit

Všechny aktuality