Výuka na LDF dozná od 27. 4. dílčích změn

24. 4. 2020
V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR z 23. 4. a následně rozhodnutí rektorky MENDELU Danuše Nerudové, bude od pondělí 27. 4. výuka na LDF probíhat následujícím způsobem:  

Kontaktní výuka se za stanovených podmínek rozšiřuje na všechny studijní ročníky. Semestrální výuka – přednášky a semináře – budou minimálně v dalších dvou týdnech, tj. od 27. 4. do 8. 5. i nadále probíhat v distančním režimu. 

Nepředpokládá se, že by se studenti kvůli prezenční výuce vraceli na koleje. Hromadný návrat studentů na koleje považuji stále za rizikový a dost komplikovaný i s ohledem na fungování dopravní infrastruktury, vysvětluje rozhodnutí děkan Libor Jankovský.

Zápočty a zkoušky je možno skládat jak distančně, tak i prezenčně na základě domluvy vyučujícího se studenty při splnění podmínek stanovených vládou ČR a nařízením rektorky MENDELU, včetně přítomnosti nejvýše pěti osob.

U zahraničních studentů, kteří zůstali na kolejích, jsou možné konzultace v rámci podmínek stanovených vládou ČR a rektorkou Danuší Nerudovou.

Individuální konzultace je na základě prohlášení vlády ČR možná pro všechny ročníky. Konkrétní podmínky budou pravděpodobně ještě upřesněny, dosud platí podmínka přítomnosti nejvýše pěti osob.

„Hlavní cvičení připravujeme kontaktní formou HC pouze pro SP Lesnictví v termínu od 18. 5. 2020, a to pouze v ŠLP Křtiny, a navíc za předpokladu, že opatření vlády ČR a nařízení rektorky MENDELU toto umožní. U dalších SP nebudou HC realizovány formou kontaktní výuky,“ zdůrazňuje děkan Libor Jankovský. Hlavní problém spatřuje v tom, že by se studenti museli na MENDELU dopravit, ubytovat atd. Z tohoto důvodu budou HC cvičení probíhat pouze distanční formou, a to v době, na kterou byly rozvrhovány.

S dalšími konkrétními opatřeními LDF MENDELU vyčká, až dle detailnějších pokynů vlády ČR a rozhodnutí rektorky MENDELU. Fakulta rovněž rozpracuje bezpečnostní opatření, aby byla maximálně eliminována rizika šíření koronaviru.

Libor Jankovský hodnotí současnou situaci těmito slovy: „Každá krizová situace, a současný stav krizí je, je rovněž obrovskou příležitostí. Na LDF tou příležitostí je zvládnutí základních nástrah distanční výuky. To co by trvalo v obvyklých akademických diskuzích roky, jsme museli zvládnout v průběhu týdnů,“ za což poděkoval kolegům a pracovníkům, kteří distanční výuku zajišťují.

Více aktualit

Všechny aktuality