Vyšlo nové číslo MENDEL GREENu

14. 4. 2020
Online verze už je ke stažení. Čeká vás bezmála padesát stran zajímavostí z dění Mendelovy univerzity. Hned několik článků se týká práce LDF MENDELU.

Agrolestnictví je trend, není ale všelékem, s. 10 – 11.

Mendelova univerzita se bude věnovat agrolesnictví. Ve svých školních podnicích už založila první experimentální plochy… 

 

Masarykův les v Izraeli dožívá, na obnovu je nejvyšší čas, s. 12 – 13.

Masarykův les v Izraeli vysadili osadníci v roce 1930. Teď se nachází ve velmi špatném stavu a dožívá. V únoru se na místo vypravili experti a studenti z Mendelovy univerzity v Brně a zjistili proč…

 

Kambodža se potýká s úbytkem původních lesů, s. 16 – 17.

Jedním z řešení je agrolesnictví. Nejen v této oblasti spolupracují Faculty of Forestry Royal University of Agriculture (RUA) a Fakulta LDF MENDELU. V čase stráveném jak v kambodžské krajině, tak v dílnách, byla realizována řada výborných nápadů…

 

Remíz jako nezbytná součást krajiny, s. 22 – 23.

Do druhého roku vstupuje společný projekt Mendelovy univerzity a krajinářské firmy Paměť krajiny, s. r. o., zaměřený na multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny. Právě remízky jsou jedním z protierozních opatření…

 

Lesnická fakulta zmodernizovala dřevařský pavilon, s. 32 – 33.

V moderním dřevařském pavilonu, který odpovídá nejnovějším trendům, probíhá praktická výuka studentů v oborech Stavby na bázi dřeva, Technologie a management zpracování dřeva, Tvorba a výroba nábytku a Design nábytku…

 

Výzkumníci spojí výtvarné umění a přírodovědu, s. 42 – 43.

Unikátní projekt, do něhož jsou zapojeni vědci z Lesnické a dřevařské fakulty! Kolekce krajinomaleb a starých krajinných fotografií z různých oblastí Moravy a přilehlé části Čech doplněná o srovnání se současným stavem. Snoubení přírodovědy a výtvarného umění…

 

Odkaz: https://mendelgreen.mendelu.cz/

Více aktualit

Všechny aktuality