Výsledky voleb do AS LDF MENDELU

1. 3. 2021
Volební kolo voleb do AS LDF MENDELU se konalo v termínu 22. - 25. 2. 

Návrhové kolo se konalo v termínu 7.10. – 9. 10. 2020, výsledky byly v souladu s volebním řádem zveřejněny v UIS a tvoří přílohu tohoto protokolu. Na základě usnesení AS ze dne 19.10.2020 byly výsledky návrhového kola potvrzeny a volební kolo bylo odloženo z epidemiologických důvodů. Na základě usnesení AS ze dne 11.1. 2021 bylo vyhlášeno volební kolo v termínu 22. 2. –  25. 2. 2021. K tomuto volebnímu kolu bylo nutno v souladu s volebním řádem aktualizovat seznamy voličů, což proběhlo v termínech odvozených od termínu volebního kola. Volby probíhaly ve spolupráci s ředitelem OIT MENDELU prostřednictvím UIS a aplikace e-Průzkumy. Výsledky sčítání hlasů volebního kola byly zveřejněny 25. 2. 2021 v 17.00 v dokumentovém serveru a na webové stránce AS LDF MENDELU.

Vzhledem k rovnosti hlasů bylo o pořadí na pátém až sedmém místě ve volebním okrsku studentů rozhodnuto losem. Losování proběhlo v on-line prostředí v MS TEAMS dne 1. 3. 2021 za přítomnosti volební komise a kandidátů, kteří přijali pozvání (bez titulů Matěj Obdržálek a Jan Zlámal).

Výsledek losování byl zohledněn v tabulce s výsledky voleb.

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS LDF MENDELU 22. 2. – 25. 2. 2021.

Více aktualit

Všechny aktuality