Vysazení 61. lípy česko-slovinského přátelství v parku Lužánky

26. 10. 2021
Její Excelence Tanja Strniša – velvyslankyně Slovinské republiky, zástupci JMK, MENDELU a dalších spolků a organizací se ve čtvrtek 21. října zúčastnili v parku Lužánky výsadby lípy – slovinského i českého národního stromu.

Vysazení lípy proběhlo ve spolupráci Česko-slovinské společnosti a Mendelovy univerzity v Brně. Město Brno se tímto aktem připojilo k dlouholeté tradici sázení lip česko-slovinského přátelství v České republice a ve Slovinsku. V ČR byla první lípa vysazena v roce 2000 v Táboře. Iniciátorem myšlenky sázení lip česko-slovinského přátelství je Jan Jelšík, který dohlédl i na zasazení v pořadí 61. lípy.

Hosté, kteří se v parku u příležitosti sázení lípy sešli, hodnotili kladně především obohacující spolupráci obou zemí, ať už na poli kultury, vzdělání či vědy. Velvyslankyně Slovinské republiky Tanja Strniša zdůraznila i tolik důležité budování mezilidských vztahů.

Samotnou Mendelovu univerzitu a její jednotlivé fakulty pojí úzká spolupráce se slovinskými univerzitami. Skvělou spolupráci potvrdil v tomto směru i prorektor MENDELU Radim Farana: „Slovinsko patří k zemím, se kterými máme rozvinutou spolupráci v mnoha oblastech. Pokud se týká mobilit studentů, patří výměna slovinských studentů k nejfrekventovanějším. Za všechny univerzity bych ve výměně studentů uvedl univerzity v Lublani a v Mariboru.“

Spolupráci na poli vědy, do níž je zapojena i LDF, zhodnotil další z přítomných hostů Matjaž Čater působící jako výzkumný pracovník na Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU. „Výsledky aktivní spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, jmenovitě Ústavem zakládání a pěstění lesů a dalšími brněnskými výzkumnými institucemi, se po 10 letech spolupráce zrcadlí ve vysoké úrovni vědeckých poznatků, spolupráci na společných projektech a rozvoji lesnického oboru.“

K podtržení atmosféry a vzájemné blízkosti obou zemí vystoupil s pásmem lidových písní našich i slovinských Vachův sbor moravských učitelek, který s Česko-slovinskou společností spolupracuje pravidelně.

velvyslankyně Slovinské republiky

Program slavnostního dne poté pokračoval na zámku v nedalekých Křtinách, kde velvyslankyně Slovinské republiky Její Excelence Tanja Strniša zahájila putovní výstavu fotografií “Slovinsko-Evropa v malém“. Výstava je připomenutím letošního 30. výročí nezávislosti Slovinské republiky a právě probíhajícího slovinského předsednictví Rady EU. Setkání na křtinském zámku se po boku velvyslankyně zúčastnili i děkan LDF MENDELU Libor Jankovský a ředitel ŠLP ML Křtiny Tomáš Vrška.  

Kontaktní osoba pro více informací: Alena Šamonilová, Ústav ochrany lesů a myslivosti a předsedkyně Česko-slovinské společnosti; e-mail: alena.samonilova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality