Výběrové řízení Erasmus+, Bilaterální dohody, Erasmus+ Kreditová mobilita

29. 4. 2022
Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení pro akademický rok 2022/23 na studijní pobyty a praktické stáže v rámci programu Erasmus+, v rámci Bilaterálních dohod a v rámci Erasmus+ Kreditové mobility. 

Nyní je možné se hlásit na následující výjezdy: 

Program ERASMUS+ 

  • Studijní pobyty na letní semestr akademického roku 2022/23, Evropa, délka 1 semestr, min. 2 měsíce, stipendium na pobytové náklady 
  • Praktické stáže – Evropa, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady* 
  • Absolventské stáže – Evropa, přihlášku je nutné podat ještě v době studia, možnost vyjet je do 12 měsíců od ukončení studia, délka 2 – 12 měsíců, stipendium na pobytové náklady po dobu prvních 2 měsíců* 
  • Krátkodobé stáže doktorských studentů – Evropa, 5 – 30 dní, stipendium na pobytové náklady *

* na všechny typy praktických stáží je též možno se hlásit i mimo vyhlášené výběrové řízení, kdykoliv během semestru

 

BILATERÁLNÍ DOHODY 

Bc. a Mgr. studenti: 

  • Studijní pobyt nebo praktická stáž – mimo Evropu, 1 – 12 měsíců, stipendium kryje pobytové náklady a cestu 
  • Letní škola po celém světě, 1 – 30 dnů, úhrada registračního poplatku 
  • Výjezd s akademikem – mimo Evropu, min. 5 studentů, většinou na 1 měsíc s úhradou letenky a pobytových nákladů 

 

Ph.D. studenti: 

  • Krátkodobá stáž – aktivní účast na konferenci/vědeckém sympoziu, pokryt registrační poplatek 
  • Dlouhodobá stáž – min 1 měsíc, primárně mimo Evropu, stipendium na pobytové náklady a cestu 

 

ERASMUS+ Kreditová mobilita

Přihlášky je nutné odevzdat v termínu: 2. 5. – 20. 5. 2022 

Písemný a ústní jazykový test proběhne v termínu: 30. 5.  – 10. 6. 2022 

Výsledky VŘ budou vyhlášeny 20. 6. 2022 

Přípravný jazykový kurz AJ se koná v týdnu od 23. do 27. 5. 2022. Kurz bude otevřen dle zájmu studentů.

Bližší informace na erasmus-outgoing@mendelu.cz 

Bližší informace k jednotlivým druhům výjezdů můžete získat na: 

erasmus-outgoing@mendelu.cz pro výjezdy v rámci programu Erasmus+

bilateral-outgoing@mendelu.cz pro výjezdy v rámci bilaterálních dohod

credit.mobility@mendelu.cz pro Erasmus+ Kreditovou mobilitu.

Pro aktuální informace můžete též sledovat náš nový IG účet vyjed_s_omvi_mendelu.

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality