Volby do AS LDF MENDELU

2. 10. 2020
Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen AS LDF MENDELU) vyhlašuje na základě svého usnesení ze dne 14. 9. 2020 volby do AS LDF MENDELU.  

Volby se budou konat v následujících termínech:

návrhové kolo: 7. – 9. 10. vždy od 10.00 – 13.00 hod.,

volební kolo: 27. 10., 29. – 30. 10. vždy od 10.00 – 13.00 hod.

Průběh a vyhlášení výsledků voleb se řídí plně ustanovením platného Volebního řádu AS LDF MENDELU. Plné znění VŘ AS LDF je k dispozici na webové adrese: https://www.ldf.mendelu.cz/26791-akademicky-senat

Seznam členů volebního okrsku studentů a volebního okrsku akademických pracovníků je zveřejněn na webové adrese:

https://is.mendelu.cz/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=120274;dok=249272

V návrhovém kole každý volič z volebního okrsku studentů (studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů) navrhne maximálně 6 kandidátů ze svého okrsku a každý volič z okrsku akademických pracovníků maximálně 11 kandidátů ze svého okrsku. Sestavení kandidátní listiny, samotný průběh voleb a vyhlášení výsledků se řídí Volebním řádem AS LDF MENDELU.

Na volebním místě bude umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. Volební akt je nezastupitelný.

K řízení průběhu voleb byla AS LDF dne 14. 9. 2020 zvolena volební komise ve složení:

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. – předseda komise

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.

Ing. Lucie Olišarová

Ing. Matěj Obdržálek

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality