Volba kandidáta na funkci děkana

3. 2. 2022
Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje Akademický senát LDF MENDELU na základě svého usnesení ze dne 31. 1. 2022 a článku 7 Jednacího řádu Akademického senátu LDF MENDELU.

Volby se budou konat v tomto termínu:

  • Návrhové kolo 2. a 3. března 2022 v 10–14 hod. a 4. března 2022 v 10–13 hod.
  • Shromáždění akademické obce 24. března ve 13 hod. – vystoupení kandidátů v aule univerzity, po jeho ukončení (nejpozději v 16:00 hod.) bude následovat volba děkana senátem v zasedací místnosti děkanátu.

Podrobné informace k vyhlášení volby na funkci děkana

Harmonogram volby kandidáta na funkci děkana

Více aktualit

Všechny aktuality