Větrolam - dobrý pomocník vyžadující péči

23. 4. 2020
Větrolamů v posledních letech ubylo. Pracovníci Lesů ČR na tento stav reagují a snaží se situaci změnit novou výsadbou, především na jižní Moravě. Větrolamy se staly předmětem zkoumání vědců z Mendelovy univerzity v Brně a Lesnického výzkumného ústavu ve Zvolenu.

Pro dobrou funkčnost větrolamů v krajině musí být pamatováno na celou řadu podmínek. „Účinnost a funkčnost větrolamů je dána jejich strukturou, tj. šířkou a rozestupem, zastoupením dřevin a vnitřní horizontální a vertikální strukturou. V druhové skladbě by měly být uplatněny především dřeviny stanovištně vhodné. Doporučována je podle převažující funkce kombinace dřevin dlouhověkých, krátkověkých, melioračních a keřů. Schopnost tlumit rychlost větru závisí také na propustnosti větrolamu,“ vysvětlují autoři Aneta Blažejová, Michal Pástor a Antonín Martiník.

Další informace o větrolamech, na které se vědecký tým zaměřil, přináší článek publikovaný na webu Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

https://www.vulhm.cz/i-vetrolamy-vyzaduji-peci-aby-dobre-chranily-pudu-pred-erozi/

Odborný článek Stav a funkčnost větrolamů – příkladová studie z jižní Moravy vyšel v recenzovaném časopisu Zprávy lesnického výzkumu, vydávaném Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Volně ke stažení zde: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/04/583.pdf

 

Kontakty: Aneta Blažejová, Michal Pástor, Antonín Martiník; e-mail: antonin.martinik@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality