Předseda
 • doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Tajemnice
 • Dagmar Harazimová
Členové orgánu
 • doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
 • Ing. Petr Čermák, Ph.D.
 • Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
 • doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Horáček
 • doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
 • doc. Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
 • Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D.
 • Ing. Milan Šimek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.