Student LDF MENDELU uspěl ve studentské soutěži FSV Univerzity Karlovy

3. 11. 2022

Pavol Klimo, student 1. ročníku SP Lesní inženýrství, uspěl s bakalářskou prací: Net balance of production gains and respiration losses of the forest ecosystem ve studentské soutěži vypisované Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy na památku pedagoga Josefa Vavrouška.

„Štúdium lesníctva na LDF som si po strednej škole vybral vďaka môjmu stúpajúcemu obdivu prírody a záujmu o prírodné vedy. Prišiel som na univerzitu, podobne ako možno aj iní prváci, s veľkými cieľmi a ambíciami naučiť sa o lesných (a iných) ekosystémoch čo najviac a využiť svoje poznatky a potenciál pre ochranu, udržateľný management a inteligentné využívanie lesa pre všetky potreby spoločnosti. Stupeň realizácie týchto princípov závisí priamo od každodennej prace každého lesníka, avšak princípy by mali byt konštruované podľa moderných vedeckých poznatkov. Ako študent druhého ročníka so záujmom o ekológiu lesa som pri výbere témy bakalárskej práce narazil na tému v angličtine, ktorá poskytovala analýzu veľmi presných dát tokov uhlíku v rôznych lesných ekosystémoch. Hneď prvé dni po výbere témy som sa dozvedel, že zdroj dát a pracovisko vedúceho práce pána doktora Mariana Pavelky je Czechglobe – Ústav výzkumu globálni změny AV ČR. Táto skutočnosť ma veľmi milo prekvapila a pridala mi na motivácii a zodpovednosti. Moju prácu som po dlhých hodinách, dňoch a týždňoch dokončil a úspešne obhájil na štátnej skúške, za čo najviac ďakujem svojmu vedúcemu. Veľmi ma teší, že som sa s prácou mohol zapojiť a umiestniť v súťaži o Cenu Josefa Vavrouška, ktorá odmeňuje mnou uznávané hodnoty. Je to pocta, ktorá ma motivuje k vzdelávaniu sa v odbore a pokračovaniu cestou výskumu a vedy,“ popisuje svou cestu od počátku studií na LDF MENDELU k oceněné studii Pavol Klimo.

Více aktualit

Všechny aktuality