V řícmanickém arboretu po kůrovcové kalamitě zvyšují druhovou pestrost

28. 2. 2023

Počty druhů jehličnanů v arboretu v Řícmanicích na Brněnsku se v posledních čtyřech letech díky intenzivní výsadbě zvyšují. Po kůrovcové kalamitě zbyla v arboretu o rozloze zhruba čtyři hektary výrazně velká uvolněná plocha. Školní lesní podnik Křtiny se proto snaží některé druhy dřevin vrátit, ale i vysazovat nové. „Jde například o cypřiše a cedry, které sice patří do teplejších oblastí, ale s ohledem na klimatickou změnu je možné je pěstovat i v České republice,“ říká Luboš Úradníček.

Veřejnosti je arboretum přístupné prozatím jeden den v roce. Sobotní den otevřených dveří navštívilo přes tisíc lidí. Arboretum, které slouží vědě, výzkumu a studiu, má na ploše zhruba 100 druhů jehličnanů. „Světový sortiment čítá 600 druhů, z toho 300 lze pěstovat v našich podmínkách, takže tu máme zhruba třetinu možného,“ vypočítává Úradníček.

Loni byly v arboretu vysazeny stromy, jako jsou například tajvánie kryptomeriovitá, fitzroya cypřišovitá, borovice Jeffreyova a některé další druhy borovic. „U borovic očekáváme větší toleranci k podmínkám. Kůrovcová kalamita zničila asi 15 druhů smrků a 15 druhů jedlí,“ připomněl nedávné roky Úradníček. Z teplomilnější druhů v Řícmanicích roste například také sekvojovec obrovský. Vědci zkouší vysazovat rychleji rostoucí dřeviny ze Severní Ameriky, experimentálně zkoušejí dřeviny z Jižní Ameriky. „Snažíme se sem dostat nové druhy, které lze omezeně využít pro lesnictví, ale také pro okrasné účely do parků a zahrad,“ vysvětluje Luboš Úradníček.

Stromy jsou v arboretu ve třech věkových kategoriích. První výsadba pochází z let 1925 až 1938, druhá ze 70. let po založení arboreta v roce 1969 a nejmladší z posledních čtyř let. „Po kůrovcové kalamitě se podařilo osázet 70 procent kalamitní plochy, 30 procent ještě zbývá,“ upřesňuje Úradníček. Exempláře nejčastěji vědci získávají výměnou semen mezi botanickými zahradami. „Občas nám také někdo něco dá, protože mu to začne přerůstat na zahradě, nebo mu vyroste víc rostlin, než chce. A jednou z variant jsou i semena dovezená ze služebních cest či z dovolených, ale to je například z Ameriky poměrně komplikované,“ doplňuj Úradníček.

Školní lesní podnik Křtiny spravuje ještě další dvě arboreta. Arboretum Křtiny, které je od května o víkendech přístupné veřejnosti a Arboretum Habrůvka. To je nejmenší a nejmladší a je veřejnosti nepřístupné.

Kontaktní osoba pro více informací: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU, +420 545 134 059, e-mail: lubos.uradnicek@mendelu.cz
Zdroj ČTK

Více aktualit

Všechny aktuality