V čele LDF MENDELU zůstává dosavadní děkan Libor Jankovský

24. 3. 2022
Děkanem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně bude další 4 roky Libor Jankovský (54). Dnes o tom rozhodl Akademický senát fakulty. Libor Jankovský, který jednu z nejstarších fakult MENDELU vede od dubna 2018, byl v dnešní volbě jediným kandidátem. Jeho nové funkční období začíná 3. dubna 2022.

Jedním z cílů Libora Jankovského v dalším funkčním období je vytvoření podmínek pro přijímání excelentních vědců a zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Chce se také zaměřit na absolventy lesnických oborů, zejména s ohledem na požadavky z praxe.

„Naši fakultu za další čtyři roky vidím jako ucelenou, s nabídkou unikátních programů v českém jazyce i angličtině. Jako respektovanou instituci jak v národním, tak mezinárodním měřítku,“ uvedl Jankovský.

Libor Jankovský vystudoval Lesní inženýrství na Lesnické fakultě tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes MENDELU). V rámci vědecké činnosti se věnoval ochraně lesa, kde rozvíjel především lesnickou fytopatologii a mykologii, v konceptu ekologie lesa a stresová ekologie.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně má v současnosti cca 1 500 studentů a zahrnuje zhruba tři desítky studijních programů.

 

Více aktualit

Všechny aktuality