Ústav ekologie lesa
Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Ústav geologie a pedologie
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
Ing. David Březina, Ph.D.
Ústav matematiky
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.
Ústav designu a nábytku
doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D.
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Ústav techniky
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
Ústav zakládání a pěstění lesů
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku
Ing. Petr Sláčík
Výzkumné centrum Josefa Ressela
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Phytophthora Research Centre
doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.