Ústav techniky na návštěvě ve společnosti Coillte

16. 11. 2021
Ústav techniky LDF MENDELU reprezentovaný Williamem Robbem navštívil v říjnu společnost Coillte – státem vlastněnou společnost, která patří v Irsku ke klíčovým poskytovatelům služeb v lesnictví.

Coillte je rovněž jedním z partnerů MENDELU v probíhajícím projektu Erasmus+ European Forest Machine Operator zaměřeném na vývoj mezinárodních bezpečnostních standardů pro těžbu a přibližování dříví.

Spolupráce s kolegy ze společnosti Coillte se během říjnové návštěvy soustředila zejména na pilotní test malovýrobních technologií vyvážení dříví pomocí švédských vyvážecích traktorů Alstor a vývoj nových standardů práce s hydraulickým jeřábem.

V blízké budoucnosti bude na MENDELU, v souladu s odbornou náplní projektu, provedeno ověření nových nedestruktivních metod kontrolních technik strojů. V roce 2022 také bude připravena k zavedení do lesnické praxe nová oborová kvalifikace „Forest machine specialist“.

Kontaktní osoba pro více informací: William Robb, BSc; Ústav techniky LDF MENDELU; william.robb@mendelu.cz

www.coillte.ie

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-UK01-KA202-061846

Více aktualit

Všechny aktuality