Ústav techniky LDF MENDELU oceněn za pokrokový vyzvedávač odrostků

19. 12. 2022

Vyzvedávač odrostků pro mechanizovanou výsadbu vznikl ve spolupráci s firmami MISTRA, s.r.o. a Agama, a.s. Z 12. ročníku soutěže Vizionáři 2022 si odnesl jedno z čestných uznání.

Porota ocenila především technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti lesnictví a inovativní techniku a technologie pro těžbu a následnou výsadbu náletových dřevin.

Víceúčelový vyzvedávač, jehož pokrokovost je chráněna patentem, vyvinutý ve spolupráci s firmami MISTRA, s.r.o. a Agama, a.sna Ústavu techniky LDF MENDELU pod vedením prof. Radomíra Ulricha dokáže šetrně najet ke stromku určenému k vyzvednutí ze země včetně balu o velikosti 80×60, připravit jamku pro následnou výsadbu a převézt bal zeminy pro zaplnění otvoru po vyzvednutém odrostku i s balem.

Vyzvedávač je zavěšen na předních ramenech traktoru s možností zdvihu do požadované výšky. Neocenitelná je jeho pomoc při výsadbě odrostků z náletových dřevin při zalesňování holin, a to i hůře dostupných. Pro převoz odrostků z náletových dřevin do vzdálenějších holin po kůrovci je možno jednoduše připojit vhodný traktorový přívěs. Zařízení pohodlně ovládá operátor v kabině traktoru, kde má k dispozici i kamerový systém. Náletové stromky přesazené tzv. ze země do země jsou mnohem odolnější a lépe rostou. Ujímavost těchto mladých stromků se blíží k 96 %.

„Výkonnost za optimálních podmínek činí zhruba deset odrostků za hodinu. Váha balu s odrostkem je 220 kilo. Když přihlédneme k půdě a skeletu v ní, tak se denní výkonnost pohybuje mezi 30 až 80 kusy odrostků za den,“ vyjmenoval některé z benefitů novátorské technologie Radomír Ulrich.

Nezanedbatelný je ekonomický přínos vyzvedávače odrostků. „Zcela odpadají náklady na vyžínání buřeně, sníží se náklady na opakovanou obnovu, dochází ke zkrácení doby nutné k dosažení zajištěné kultury, tedy toho, že les už je odolný proti okusu zvěří, o dva roky. Tím odpadají náklady na údržbu oplocenek, případně na ochranu pomocí repelentů,“ přiblížil ekonomický přínos Ulrich. 

V České republice je umělá obnova lesních porostů realizována na ploše přibližně 20 tisíc ha ročně. Pro potřeby takto rozsáhlé umělé obnovy lesa a zalesňování musí tuzemské lesní školky vyexpedovat k odběratelům kolem 120–140 milionů kusů sadebního materiálu lesních dřevin. Jednou z možností sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa jsou právě odrostky – rostliny vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací těchto operací, přičemž nadzemní část rostliny je vysoká od 121 do 250 cm.

Projekt Vizionáři již dvanáct let vyhledává, oceňuje a vyzdvihuje výjimečné inovační počiny v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí s významným technologickým, ekonomickým nebo společenským přínosem či jejich kombinací.

Kontaktní osoba pro více informací: prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., Ústav techniky LDF MENDELU; mobil 602 543 285; e-mail: radomir.ulrich@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality