Ústav ekologie lesa v nových laboratořích

7. 12. 2020
Nově vybudované laboratoře Ústavu ekologie lesa budou sloužit zejména pro potřeby výzkumu lesních ekosystémů.

Laboratoře byly zbudovány na místě dřívějších kanceláří (N1012, N1007, N1011 a N1005) v přízemí budovy T. Kromě využití k výzkumu lesních ekosystémů budou sloužit pro potřeby převážně nepřímé výuky – zpracovávání vzorků pro seminární a závěrečné práce studentů bakalářských, inženýrských a doktorských studijních programů.
Vzájemně propojené laboratoře jsou rozděleny do tří dílčích částí – laboratoře primární produkce (místnost N1012), laboratoř sekundární produkce (místnost N1007) a laboratoř sekundární produkce – pitevna (místnosti N1011 a N1005).
V laboratořích bude realizována mimo jiné např. příprava, rozbor a analýza vzorků vody nebo vzorků rostlinného a živočišného materiálu. Součástí laboratoří je také experimentální část a zmíněná pitevna.
V současné době jsou laboratoře vybavené částečně základní technikou, jako jsou mrazáky, lednice, sušárny, analyzátory, postupně přibude moderní přístrojové vybavení.
Celková rozloha tří laboratoří činí zhruba 44 m2. Vybudováno bylo i přilehlé zázemí sestávající z předsíně, sprchy a toalety o rozloze necelých 7 m2. Vlastní stavba započala v polovině září 2020 a její vybudování přišlo na 2 237 769 Kč včetně DPH.

Více aktualit

Všechny aktuality