Udržitelný ekoturismus jako nástroj regionální politiky ostrova Guimaras

25. 6. 2021
Webinář za účasti expertů MENDELU se konal 23. 6. 2021 v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje a ekologického cestovního ruchu na ostrově Guimaras podporovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Projekt je zaměřený na prosazování Agendy 2030, v tomto případě zejména dílčího cíle Mír, spravedlnost a silné instituce. Smyslem webináře bylo propagovat dobré praxe a sdílet teoretické znalosti a praktické zkušenosti odborníků z Mendelovy univerzity v Brně s partnerskou univerzitou Guimaras State College (GSC) a úředníky a politiky regionální vlády ostrova Guimaras. Webinář zaštítila velvyslankyně ČR na Filipínách Jana Šedivá, odbornou záštitu převzal Doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy v Brně a Dr. Lilian Pereño, prezidentka GSC. Mimo řečníky z Lesnické a dřevařské fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií na webináři zazněli příspěvky místních autorit a např. i příspěvek předsedy výboru klastru CREA ing. Břetislava Skácela.

Odborné působení MENDELU Brno na ostrově Guimaras shrnul Petr Kupec: „Ostrov Guimaras je nejmenším ostrovem souostroví Visays, který je samostatnou správní jednotkou na úrovni guvernorátu. Na tomto ostrově má MENDELU dva významné strategické partnery, a sice Guimaras State College a Helping Hands Foundation. Cílem webináře bylo mimo jiné ukázat místním politickým autoritám potenciál udržitelné turistiky a prezentovat výstupy společných výzkumů.“

Více aktualit

Všechny aktuality