Tvorba adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity

29. 9. 2021
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je řešitelem projektu, který ovlivní budoucnost lesů.

Hlavním cílem projektu je vytvoření adaptační strategie na lesních pozemcích (celkem 10.228 ha) Mendelovy univerzity v Brně s ohledem na působící klimatickou změnu. Strategie bude vycházet ze dvou podkladových studií v oblasti lesnické a vodohospodářské. V oblasti lesnické budou zpracovány návrhy adaptačních lesnických opatření formou rámcových směrnic hospodaření reflektující také účelové poslání univerzitního majetku. V oblasti vodohospodářské bude provedena inventarizace aktuálního stavu objektů pro retenci vody a navržení nových opatření.

Realizace:

  • doba řešení grantu: 2. 11. 2020 – 30. 9. 2021
  • vysoutěžení zpracovatele v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci fondu FM Norska 2014-2021 a podepsání smlouvy – firma ASITIS s.r.o.
  • probíhající práce na tvorbě podkladových studií

Jedním z výstupů projektu je získání zpětné vazby od široké veřejnosti ohledně vlivu klimatické změny na lesy. K tomu slouží dotazník, který je možno vyplnit do 15. 10. 2021.

https://bit.ly/adaptaceSLP

Odkazy na Norské fondy:

Více aktualit

Všechny aktuality