Tisk 3D štítů na LDF MENDELU den za dnem…

7. 5. 2020
Na Ústavu nábytku Lesnické a dřevařské fakulty zahájili 6. dubna na 3D tiskárnách výrobu štítů pro zdravotníky v rámci akce Tiskne celé Česko. Tisklo se nepřetržitě do 7. května, a to i pro potřeby MENDELU.

„Podařilo se nám vytisknout komponenty na 1 800 kusů ochranných štítů. Obsluhu tiskáren zajištovalo 6 osob,“ upřesňuje Jiří Tauber z Ústavu nábytku, designu a bydlení.

Jednu tiskárnu zapůjčil Ústav techniky a automobilové dopravy (AF).  Kompletace ochranných štítů pro potřebu Mendelovy univerzity v Brně byla zahájena 29. dubna.

„Za 3 dny se podařilo zkompletovat 240 kusů, které jsme předali tajemníkovi LDF k další distribuci po našich ústavech a do ostatních součástí naší univerzity. Naše štíty používají například i zaměstnanci univerzitní knihovny,“ říká Jiří Tauber.   

 mendelu_stity

Tým teď čeká na doručení materiálu pro kompletaci dalších 100 kusů ochranných štítů pro potřeby MENDELU, a protože v současné době poptávka po štítech klesá, byl tisk komponentů na 3D tiskárnách přerušen.

Děkujeme celému báječnému týmu!

 https://cornus.mendelu.cz/3dtisk/

 

Více aktualit

Všechny aktuality