Těžba a zpracování náletových dřevin

7. 7. 2021
Kolektiv pracovníků Ústavu techniky LDF pod vedením prof. Radomíra Ulricha vydal publikaci „Těžba a zpracování náletových dřevin“.

Publikace se zaměřuje v široké perspektivě na problematiku prováděných prací při odstraňování stromů v ochranných pásmech elektrických vedení. Na publikaci se podíleli i další pracovníci jak z výrobní praxe, tak dalších ústavů LDF.

Pracovníci obstarávající údržbu elektrovodů na všech úrovních zde najdou jednak formulaci pokynů pro motomanuální těžbu dříví v ochranných pásmech pro zvýšení úrovně bezpečnosti práce, ale také návrh technologie těžby dříví harvestorem pro zvýšení produktivity těžby dříví, zejména náletových dřevin v ochranných pásmech elektrických vedení.

Publikace si klade za cíl přispět k bezpečnému a bezporuchovému provozu elektrovodů.  Ústav techniky se touto problematikou zabývá dlouhodobě v rámci národních i nadnárodních projektů, jako jsou např.: Program Erasmus+, projekt č. 2018-1-UK01-KA202-048110 K2-Cooperation For Innovation and The Exchange Of Good Practices a TAČR TREND 1 č.FW Víceúčelový vyvětvovací stroj. 

Více aktualit

Všechny aktuality