Technická biologie dřevin

2. 3. 2021
Nový magisterský studijní program (navazující na bakalářský stupeň Arboristika) na LDF MENDELU.  

Technická biologie dřevin je zcela nový magisterský obor, který je naprosto ojedinělý v podmínkách České republiky i Evropy. Na jeho výuce se podílejí pedagogové a odborníci v oblasti péče o dřeviny z několika univerzit i Akademie věd ČR.

Absolventi tohoto studijního programu mají jedinečnou možnost naučit se používat nejmodernější dostupné technologie využívané v oblasti diagnostiky a péče o dřeviny a s ohledem na aktuální vývoj celospolečenské poptávky po větším zastoupení dřevin ve městech a krajině mohou po absolvování tohoto studia počítat s velmi dobrým uplatněním v praxi.

  • Pro zájemce o studium TECHNICKÉ BIOLOGIE DŘEVIN připravujeme na 3. 3. 2021 od 15.00 hod. on-line přednášku. Průvodcem přednáškou bude Ing. Jiří Rozsypálek.

     Setkání se uskuteční prostřednictvím Google Meet: https://meet.google.com/txq-rvro-uuh

     Videopozvánka: https://youtu.be/8QuuvdZo4Ps

 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Rozsypálek – Ústav ochrany lesů a myslivosti, jirirozsypalek@mendelu.cz; tel. +420 545 134 184 

 

Více aktualit

Všechny aktuality