Technická biologie dřevin na LDF MENDELU má své první absolventy

1. 6. 2023

Dvouletý navazující magisterský studijní program Technická biologie dřevin (TBD) je možno na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity (LDF MENDELU) studovat od roku 2021. Letos tak zdi fakulty opustí první absolventi tohoto studijního programu.

TBD je šancí pro absolventy bakalářského stupně studia Arboristiky nejen na LDF MENDELU. Zároveň je Technická biologie dřevin příležitostí pro absolventy bakalářského stupně studia oborů vztahujících se k tématům přírody, ekologie či lesnictví, kteří své další odborné směřování chtějí napřít k problematice, jež obsahuje studium Technické biologie dřevin.

Uchazeči v rámci dvouletého navazujícího magisterského studia vychází z penza znalostí prvních tří let odborného studia. V následujících dvou letech si osvojují nejmodernější technologie využívané v oblasti diagnostiky a péče o dřeviny, analyzují vlivy prostředí na dřeviny a v případě přístrojově náročnějších analýz interpretují výsledky a navrhují vhodná opatření.

Škála možností následného uplatnění je široká, a to jak ve veřejném, tak soukromém sektoru a pokrývá témata, která na lokální úrovni řeší v současné době všechna vyspělá města ve spojitosti s modro-zelenou infrastrukturou.

Za všechny příklady uplatnění je možno zmínit např. vědeckou dráhu s přírodovědným zaměřením (interakce mezi dřevinami, prostředím, patogeny a člověkem) či uplatnění v oborech forenzního inženýrství.

Podmínky přijetí a další informace, včetně vyučovaných předmětů, k NMg. studijnímu programu Technická biologie dřevin.

Více aktualit

Všechny aktuality