Studentská vědecká konference SilvaNet-WoodNet 2021

18. 2. 2022

Jménem  předsedy Interní grantové agentury LDF MENDELU (IGA LDF) doc. Ing. Tomáše Mikity, Ph.D., srdečně zveme nejen zaměstnance a studenty ústavů LDF MEDNELU, ale i zájemce z dalších ústavů univerzity či odbornou veřejnost, a to především studenty doktorských a magisterských studijních programů vysokých škol nejen v České republice, ale i v zahraničí, na studentskou konferenci SilvaNet-WoodNet 2021. Jednacím jazykem je angličtina.

Více aktualit

Všechny aktuality