Studentská vědecká konference SilvaNet-WoodNet 2021

22. 11. 2021
Konference se koná prostřednictvím MS Teams v pátek 26. 11. od 9.00 hodin.  

Jménem  předsedy Interní grantové agentury LDF MENDELU (IGA LDF) doc. Ing. Tomáše Mikity, Ph.D., srdečně zveme nejen zaměstnance a studenty ústavů LDF MEDNELU, ale i zájemce z dalších ústavů univerzity či odbornou veřejnost, a to především studenty doktorských a magisterských studijních programů vysokých škol nejen v České republice, ale i v zahraničí, na studentskou konferenci SilvaNet-WoodNet 2021. Jednacím jazykem je angličtina.

Podrobný program konference SilvaNet-WoodNet 2021.

Konference se koná prostřednictvím MS Teams – odkazy pro připojení:

SilvaNet – ochrana a ekologie

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRjsqWFljHJs36fDP5cYS_fp52GzNP3o3InfmxKb2H0I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4f261721-04c9-4c9a-8b36-211fdd6c13be&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

SilvaNet – ostatní

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aYaG6JSu1YJlC2_uDdZIjkMpqMKjKKU1mMzIYiAQB0R41%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b196894-975c-4f8f-87f8-93d15447a723&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

WoodNet

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0Wk0odRp7Ld_wYJrP_bxN5dHLi1nl_vnBVa5cAMhlKM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=63fd1113-0d95-476c-99f6-e6b5db4b7f06&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

Postery ke konferenci SilvaNet-WoodNet 2021

Arsić Janko

Balková Marie

Basu Soham

Brabec Martin

Ďatková Henrieta

Deutscher Jan

Frejlichová Lucie

Hamřík Tomáš

Hlásková Luďka

Juřička David

Klimešová Alena

Kománek Martin

Kománek Martin

Martinek Petr 

Milenković Ivan

Obdržálek Matěj

Pantová Petra

Patočka Zdeněk 

Patočka Zdeněk

Petrovičová Lucia

Raco Milica

Slávik Richard

Sochová Irena

Šenfeldr Martin

Tsalagkas Dimitrios

Valtera Martin

 

Interní grantová agentura (IGA) je odborný orgán univerzity, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže. Studentská vědecká konference je organizována Radou Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pod záštitou děkana LDF MENDELU prof. Dr. Ing. Libora Jankovského.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality