Studenti strávili měsíc pod africkým sluncem

7. 1. 2022
V Zambii strávili studenti LDF MENDELU v rámci plnění povinné praxe měsíc, přelom listopadu a prosince 2021. Pobyt byl zaměřen na získání nových zkušeností, setkání s představiteli českých firem, které zde působí, a seznámení s tradiční kulturou.

Krátce po příletu do Lusaky se studenti setkali se zaměstnanci české firmy VVS Zambia Ltd., která se v Zambii věnuje výrobě krmiv pro zvířata.

Zhruba týden strávili na několika místech mimo hlavní město. Na severu země v Kitwe navštívili univerzitu Copperbelt, kam dovezli vybavení pro výuku: od mikroskopů až po různé měřící přístroje. Absolvovali exkurzi po univerzitě a zúčastnili se také několika přednášek. Následně se přesunuli do Chingoly, kde probíhala terénní cvičení a praktické ukázky, mezi nimi například ukázky principu fungování optického a digitálního dálkoměru, přírůstového nebozezu, dronu a dalších přístrojů. Po terénních cvičeních spolu s tamními studenty absolvovali několik odborných exkurzí, např. v lesní školce, a navštívili závod na zpracování borového dřeva.

Z Chingoly se skupina přesunula do města Choma – hlavní město jižní provincie Zambie.  Mendelu má v této oblasti několik rozvojových projektů, mezi nimi i projekt: „Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství pro zvýšení životní úrovně drobných farmářů“. Ve městě se nachází i sběrné místo mléka, kam farmáři sváží svou domácí produkci. Mléko je následně zpracováno, například na jogurtové nápoje.

Nedaleko Chomy se studenti zapojili do výstavby meteorologické stanice, která bude poskytovat vědcům údaje minimálně po dobu dvou let.

Víkendy patřily mimo jiné i poznávání krás tamní přírody, včetně unikátu, jakým jsou Viktoriiny vodopády.

zambie

Poslední několikadenní zastávkou bylo město Mongu v západní provincii. V okolních vesnicích studenti vysazovali stromy. Konkrétně leucény bělohlavé a teplomilné, všestranně využitelné moringy olejodárné. Výsadba byla spojena s testováním hydrogelu. Mongu a jeho okolí je totiž velice suchou oblastí s navátými písky. Testování hydrogelu probíhalo na základě předem vyplněných dotazníků o způsobu obhospodařování půdy místními farmáři. V jednotlivých vesnicích byli dle požadavků farmářů vysázeny příslušné plodiny a to stylem, jeden řádek dané plodiny bez hydrogelu a druhý s jeho použitím. V následujících letech bude účinnost hydrogelu v půdě v daných oblastech sledována.

Studenti MENDELU svůj měsíční pobyt v Zambii zakončili opět v Lusace. Na úvod i závěr pobytu se setkali s velvyslancem ČR v Lusace Pavlem Procházkou. Pak již následoval odlet a návrat ke školním povinnostem v Brně.

Lusaka, velvyslanectví

Setkání s velvyslancem ČR v Lusace Pavlem Procházkou, foto: Martin Čermák

Více aktualit

Všechny aktuality