Interní grantová agentura

Na Lesnické a dřevařské fakultě je organizována Interní grantová soutěž vyhlášená poskytovatelem v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a řídí se Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Cílem soutěže je podpora výzkumné a inovační činnosti fakulty a zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů do tvůrčí činnosti.

Zjistit více