Termíny státních závěrečných zkoušek

Orientační tematické okruhy ke státní bakalářské zkoušce

Arboristika
Design nábytku
Krajinářství
Lesnictví
Stavby na bázi dřeva
Technologie a management zpracování dřeva
Tvorba a výroba nábytku