Organizace studia
Děkanská a rektorská volna
Studijní předpisy
Podávání žádostí

Veškeré žádosti určené děkanovi fakulty nebo studijnímu oddělení se podávají prostřednictvím aplikace KONTAKTNÍ CENTRUM, kterou najdete v UIS v Portále studenta. Najdete tam formuláře pro různé situace (např. žádost o přerušení studia, žádost o přiznání a výplatu stipendia, prohlášení o zanechání studia apod.). Pokud nenajdete formulář, jaký potřebujete, použijte formulář „Obecná žádost“.