Státní podnik Lesy ČR chystá řadu změn

1. 9. 2020
Vyjádření představitelů LDF MENDELU k dané problematice v článku Hospodářských novin.

Státní podnik Lesy ČR připravuje řadu organizačních změn, které by měly platit od 1. ledna 2021. Hlavním důvodem je dle vedení především snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit. Organizační změna spočívá ve zrušení všech 11 krajských ředitelství, zřízení 7 nových oblastních ředitelství, zrušení 7 správ toků a jejich zařazení do struktury oblastních ředitelství, zrušení 3 lesních správ a od 1. září 2020 také zřízení nové organizační jednotky Závodu lesní techniky.

K dané problematice se v článku Hospodářských novin ze dne 19. 8. 2020 rovněž vyjádřil děkan LDF MENDELU Libor Jankovský a bývaly pověřený ředitel Lesů ČR a nynější vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Tomáš Pospíšil. Domnívají se, že tak závažné změny činí podnik a Ministerstvo zemědělství bez širší odborné diskuse, která by měla před tak rozsáhlou restrukturalizací proběhnout. Navrhované změny budou ovlivňovat celý lesnický sektor, navazující obory i například spolupráci s místními samosprávami a občany. Získané informace zatím vzbuzují řadu nejasností a otázek, které by vedení resortu i firmy mělo objasnit, včetně doložení konkrétních zejména ekonomických dopadů.

Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

„Každý podnik má právo si změnit svoje vnitřní uspořádání, Lesy ČR jsou však pouze správce majetku, který patří nám všem, a takovou zásadní proměnu by bylo dobré konzultovat s širší a zejména odbornou veřejností. Z informací, které se k nám zatím dostaly, není zcela jasné,  zda proměna přinese užitek, zda povede skutečně k intenzivnější práci v lesích, jež se potřebují uzdravit. U slučování lesních správ na severní Moravě a ve Slezsku do velkých jednotek lze pochybovat, zda takové celky budou i kvůli dostupnosti a velkým vzdálenostem fungovat. V Brně, kde má být krajské ředitelství zrušeno, byla nedávno budova ředitelství, opravena za nemalé peníze, nepřipadá mi, že by to mělo logiku.“

Tomáš Pospíšil, vedoucí Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

„Vzniknou mimořádně velké lesní správy, které svou rozlohou (až 35 tisíc hektarů), objemy prací i počtem řízených pracovníků (35−50 lidí) budou dvojnásobné oproti současnému průměru. Pro zvládnutí lesnického hospodaření budou neefektivní a neřiditelné. Změna navíc není v souladu se strategií rozvoje Lesů ČR do roku 2024. Je zde uveden předpokládaný nárůst technicko-hospodářských a provozních pracovníků až do roku 2024, nikoliv propouštění, které z reorganizace vyplývá.“   

Kontakt: Ing. Tomáš Pospíšil, tomas.pospisil@mendelu.cz, 545 134 075, mobil 724 523 123 

Více aktualit

Všechny aktuality