Stanovisko děkana ...

8. 3. 2021
... k pracovní povinnosti studentů lékařských fakult a zdravotnických oborů.

Jako děkan LDF MENDELU v Brně, byť z naprosto jiného oboru, podporuji kolegy děkany a akademické pracovníky VŠ a učitele SŠ a VoŠ v jejich nesouhlasném stanovisku vůči pracovní povinnosti studentů a žáků lékařských a zdravotnických oborů.

Studenti mají studovat, a nikoli vykonávat nekvalifikované a neplacené práce. Jedno, zda v nemocnicích či kdekoli jinde. Jde o hrubý zásah nejen do soukromí studentů, ale především jejich možnosti plnit studijní povinnosti s dopady do kvality vzdělání. Nemocnice, jako každý jiný zaměstnavatel, mají více standardních možností, jak řešit nedostatek pracovní síly, zvláště té nekvalifikované. Pokud mají zájem o kvalifikované pracovníky, pak nařízená pracovní povinnost pro studenty toto zjevně neřeší.

Povolaní studenti jen těžko nahradí kvalifikované lékaře a sestry, jak je veřejnosti podsouváno. Na místa uklízeček, sanitářů a pomocného personálu čekají nezaměstnaní.

Sám doufám, že toto vyhlášení pracovní povinnosti a dalších nesystémových restrikcí je jen důsledkem bezradnosti a chaotičnosti této vlády a její neschopnosti řešit epidemii důslednými systémovými opatřeními. Vyhlášením pracovní povinnosti jistě společnost důvěru ve vládu nezíská, byť připouštím, že je možné chápat tento krok jako snahu zavděčit se jisté skupině voličů a získat její hlasy ve volbách.

Libor Jankovský

 

Více aktualit

Všechny aktuality