Spolupráce mezi LDF a společností Kinský Žďár

9. 6. 2020
Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi Lesnickou a dřevařskou fakultou a společností Kinský Žďár, a.s. podepsal včera děkan LDF MENDELU Libor Jankovský a předseda představenstva Kinský Žďár, a.s.Constantin Norbert Kinský.

Spolupráce bude rozvíjena zejména v aktivitách souvisejících se společnými zájmy, kterými jsou lesnictví, dřevařství, vodohospodářství, péče o krajinu a další navazující obory. Může se jednat například o řešení společných projektových témat, předávání informací z výzkumu do praxe a naopak, organizaci nebo účast na odborných konferencích, participaci na praktickém vzdělávání studentů a lesníků nebo o rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni.

Více aktualit

Všechny aktuality