Spolupráce mezi Kinský Žďár, a.s. a MENDELU Brno pokračuje

14. 6. 2021
Na půdě LDF MENDELU se sešli experti Kinský Žďár, a.s., odborníci LDF a zástupci dalších zainteresovaných subjektů k diskuzi o aktuálních lesnických a krajinářských tématech, kde již spolupráce probíhá nebo je s ní do budoucna počítáno. Součástí setkání bylo podepsání memoranda mezi společností Kinský Žďár, a.s. a Mendelovou univerzitou v Brně.  

Na setkání zástupci jednotlivých sekcí Kinský Žďár, a.s. hovořili o aktuálních problémech a případných plánech na jejich řešení. Lesní rada Jan Sovák z lesnické sekce společnosti nastínil problémy v souvislosti s odumíráním smrku a kůrovcovou kalamitou a problematiku zadržování vody v krajině. V tomto směru má společnost vizi obnovy lesních tůněk a dalších prvků, tak aby došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny.

Samotné město Žďár nad Sázavou usiluje o budování modro-zelené infrastruktury a má v tomto směru zájem o praktickou spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU, což potvrdil osobně starosta města Martin Mrkos. Popsal také krajinářská a technická opatření v regionu a nabídku modelových lokalit.

Celým jednáním se vinulo téma vody v krajině a nutnosti udržení správného mikroklimatu v porostech. Za LDF MENDELU se jednání zúčastnil děkan LDF MENDELU Libor Jankovský, Petr Kupec z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Jan Kadavý z Ústavu hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky a Radek Pokorný z Ústavu zakládání a pěstění lesů. Ti představili stávající projekty, které jsou částečně realizovány na území ve správě Kinských. Snaha o komplexní pohled je to, co do budoucna bude formovat přístup k mikroregionu a mikropovodí.

Další oblastí kooperace je tvorba nového lesního hospodářského plánu (LHP) Kinských, při němž se počítá s využitím zkušeností s LHP Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Spolupráce bude realizována prostřednictvím činnosti kooperační sítě řadou interaktivních forem zaměřených na oboustrannou výměnu poznatků, a to formou:

  • workshopů,
  • konferencí a panelových diskuzí,
  • odborných stáží a praxí,
  • spolupráce při výběru témat a vedení kvalifikačních prací vybraných studentů,
  • spolupráce na evaluaci výstupů projektů.

Dlouhodobou vizi, v níž fakulta představuje spojnici vědy a praxe preferuje i předseda představenstva společnosti Kinský Žďár, a.s. Norbert Constantin Kinsky. Setkání zakončil leitmotivem, který další kooperaci obou subjektů vystihuje: realizovat věci komplexně, koncepčně, skromně a spolu.

Kontaktní osoba pro více informacídoc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, tel. +420 545 134 097, e-mail: petr.kupec@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality