ŠLP ML Křtiny se připravuje na podzimní výsadbu

29. 9. 2020
Výsadba lesů v okolí Brna a na Blanensku začne v první polovině října.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny vysadí přes 200 000 sazenic dubu zimního, tisíce sazenic lípy malolisté a další dřeviny. Nahradí borovice a smrky napadené kůrovcem. „Letošní deštivé a chladnější léto kůrovci neprospělo, a tak by kůrovcového dříví mohlo být v příštím roce méně,“ říká ředitel podniku Tomáš Vrška.

Většinu sazenic si podnik vypěstuje ve svých školkách, letos však kvůli kalamitě sazenice i nakupuje.

Vzniká větší množství holin a naše současná produkce nestačí. Dokupujeme 100 000 dubů zimních, což tvoří ale pouze sedminu letošní výsadby. Většinu jsme vysadili již na jaře, zbývá asi třetina. Některá místa doplníme lípami. Pomáhají při vzniku smíšených porostů, což je náš cíl,“ upřesňuje Vrška.
Kvůli kůrovcové kalamitě se lesy postupně mění. Odumírají hlavně smrky a borovice, které nahrazuje přes 20 druhů listnatých dřevin. Nejvíce je buku a dubu. Patří mezi ně ale také javory a lípy. Ty mají podle Vršky v současných klimatických podmínkách lepší obranné mechanismy než jehličnany.
Podnik loni vytěžil 92 000 kubíků dříví, přičemž 85 000 tvořily smrky a borovice napadené kůrovcem. „Letos to číslo bude přibližně stejné, ale rozdíl je v tom, že se nám snad podaří les od kůrovce lépe vyčistit. Loni jsme to nestihli, ale letošní deštivější a chladnější léto kalamitu zpomalilo. Příští rok tak snad bude lepší,“ doplňuje Vrška.
Podle něj je potřeba, aby vlhčí a chladnější bylo především jaro, kdy kůrovci ukrytí v zemi uhynou nebo budou oslabeni.
Podnik je součástí Mendelovy univerzity v Brně, a tak se do podzimní výsadby zapojí i studenti. Letos nové stromy pokryly více než 100 hektarů, přičemž loni to bylo 46 hektarů a o rok dříve 30 hektarů.

 

Zdroj: Zemedelec.cz

 

Více aktualit

Všechny aktuality