Slovo děkana k blížícímu se konci roku

18. 12. 2020
Vážené kolegyně a kolegové, s nadcházejícími svátky vánočními a na ně navazujícím koncem roku, bych Vám rád jménem celého vedení naší fakulty i jménem svým chtěl poděkovat za Vaši obětavou práci. 

V historii nenajdeme mnoho okamžiků, které by snesly srovnání s tím, s čím jsme se museli vyrovnat my v roce letošním: Omezení možnosti potkávat se s našimi studenty. 
My s touto zkušeností navíc vstoupili do druhého století existence naší fakulty, ale i neradostnými zkušenostmi je tvořena naše historie.
Na druhou stranu soudím, že nás tato těžká situace v mnohém obohatila o další zkušenosti a dovednosti, a věřím, že nám umožní v budoucnu předávat studentům to nejlepší, co v nás je. 
Osobně se těším na dobu, kdy se s našimi studenty i zahraničními kolegy budeme moci znovu setkávat a bez omezení plnit naše poslání. 
Přeji Vám i Vašim blízkým především pevné zdraví a optimismus. 
Za naši Alma Mater Vám přeji trochu té radosti a snad i uspokojení z našeho poslání. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan.

Více aktualit

Všechny aktuality