SilvaNet-WoodNet 2020

26. 11. 2020
Desátá studentská vědecká konference SilvaNet-WoodNet pořádaná Radou Interní grantové agentury (IGA) Lesnické a dřevařské fakulty Mendelu se koná již zítra 27. listopadu 2020.

V letošním roce plně virtuální konference pokrývá všechny vědecké obory na LDF MENDELU. SilvaNet-WoodNet si klade za cíl prezentovat magistrerské a disertační práce studentů LDF MENDELU a výsledky jejich projektů podpořené interním grantem. Konference je podporována z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu MENDELU.

Posterová sekce

Arsić Janko Brabec Martin Cristini Valentino Ďatková Henrieta Fernández Arias Pablo Gebauer Roman Hamřík Tomáš Hess Dominik Hlásková Luďka Horák Pavel Chrysanthou Panagiotis Juřička David Kadlec Jiří Klimešová Alena Kruttová Michaela 

Kupec Anna Manzo Ginevra Martinek Petr Matoušková Marie Milica Raco Nop Patrik Oberle Anna Olišarová Lucie Patočka Zdeněk Procházka Jiří Šeda Vít Sedláčková Kateřina Slávik Richard Sochová Irena Stádník Jiří Suchomelová Pavlína 

Trifković Miloš Uherková Barbora  Valtera Martin Vymazalová Pavla

 

 

 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality