Seminář Právo v praxi krajinného inženýra VI

8. 1. 2020
Akce se koná ve středu 12. února 2020 v době od 9:00 do 15:00 hodin na Lesnické a dřevařské fakultě ve 2. patře budovy B v učebně B21.

Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s., ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně a Ústavem aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty MENDELU v Brně si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Právo v praxi krajinného inženýra VI“.

Organizační pokyny

• Seminář proběhne v učebně B21 Lesnické a dřevařské fakulty ve
2. patře budovy B (Zemědělská 3 – u zastávky tramvaje 9 a 11)
v areálu Mendelovy univerzity v Brně, v době 9:00 – 15:00 hod.
• Závazné přihlášky k účasti na semináři zasílejte prosím nejpozději do 30. 1. 2020 (elektronickou poštou nebo písemně) na adresu: Ing. Irena Sokolová (sokolova@volny.cz), Senovážné nám. 5, 370 01 České Budějovice, tel. 602 446 979
• V organizačních záležitostech kontaktujte Ing. Jitku Fialovou, MSc., Ph.D., (jitka.fialova@mendelu.cz), Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, Zemědělská 3, 613 00 Brno, tel. 545 134 096.
• Na 1 přihlášku lze přihlásit více účastníků a úhradu provést jednou platbou.
• Vložné je potřeba uhradit fakturou, která vám bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Platba v hotovosti na místě bohužel není možná. Faktury budou zasílány v lednu.
• Vložné na seminář činí 1000,- Kč (pro členy ČSKI 650,- Kč) cena je konečná, v ceně jsou zahrnuty organizační výdaje a občerstvení. Oběd není zahrnut v ceně semináře.
• Počet účastníků je limitován kapacitou místnosti – 40 osob.
• Začátek semináře je plánován na 9:00, prosíme všechny přihlášené o příchod mezi 8:30 – 9:00.
• V případě neúčasti na semináři se vložné nevrací, ale je možné za sebe vyslat náhradníka.
• Akci byly přiděleny dva body v systému celoživotního vzdělávání České komory architektů.

Shrnutí – 12. 2. 2020 ve 2. patře místnost B21


Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit účastníky s vybranou aktuální právní úpravou správního řádu, který je obecným právním předpisem upravujícím postupy správních orgánů a účastníků v rámci správních řízení, se zaměřením na problematiku stavebního a vodního práva. Dále budou účastníci seznámeni s aktuálním vývojem rekodifikace veřejného stavebního práva. Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

Program:
Dopolední blok 9.00 – 12.00
• JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vymezení základních principů činnosti správních orgánů, vymezení základních pravidel správního řízení, práv a povinností účastníků, se zaměřením na stavební a vodní právo.

• Diskuse k dopolednímu bloku

Pauza na oběd 12.00 – 13:00

Odpolední blok: 13.00 – 15.00
• JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Seznámeni s aktuálním vývojem rekodifikace veřejného stavebního práva.

• Diskuse a závěr semináře

Závazná přihláška

„Právo v praxi krajinného inženýra VI“ dne 12. února 2020 v učebně B21 Lesnické a dřevařské fakulty ve 2. patře budovy B (Zemědělská 3 – u zastávky tramvaje 9 a 11) v areálu Mendelovy univerzity v Brně.

 

Účastník:

Jméno, příjmení, tituly (event. poznámka – člen ČSKI)

1.

 

2.

 

3. 
Instituce/organizace

 

 

 

 E-mail 1.

 

2.

 

3.
 Fakturační údaje

  Název:

  Sídlo:

  IČO:

  DIČ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložné: 1000,- Kč za osobu
              Pro členy ČSKI sleva 350,- Kč

 

Více aktualit

Všechny aktuality