Rekreace a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce!

20. 1. 2021
12. ročník konference (on-line) se uskuteční 10. - 11. května.

Konference „Rekreace a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce!“ pořádá Česká společnost krajinných inženýrů a Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Navrhovaná témata konference:

  • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
  • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
  • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
  • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
  • Environmentální vzdělávání
  • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
  • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru
  • Co se nepovedlo …

 

 

Konference se koná pod záštitou:

prof. Dr. Ing. Libora Jankovského, děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna.

Konference se koná ve spolupráci s:

Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras a Partnerství, o.p.s.

Konference se koná za státní podpory:

Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA, projekt: Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů (Č. TL02000505)

Kontakt pro dotazy: raop@atlas.cz

Více aktualit

Všechny aktuality