Průběh výuky ve zbytku zimního semestru na LDF

24. 11. 2020
V souvislosti s vývojem protiepidemických opatření v rámci koronavirové pandemie přinášíme informace o průběhu výuky ve zbytku zimního semestru AR 2020/2021 na LDF.

V dohledné době vstupují v platnost usnesení vlády č.1198 (od středy 25. 11. 2020) a č. 1199 (od pondělí 30. 11. 2020) související s výukou na vysokých školách. Tyto zakazují stále osobní přítomnost studentů na výuce s několika výjimkami, z nichž LDF využije následující:

  • Účast na zkoušce: maximální počet účastníků zkoušky je 10 osob v jednom čase a na jednom místě.
  •  Individuální konzultace k závěrečným pracím studentů končících ročníků všech stupňů studia.
  • Zimní semestr bude ukončen v distančním on-line režimu, přechod na prezenční výuku za současné situace do konce roku 2020 nepředpokládáme.
  • Veškerá výuka – i pro končící ročníky – bude tedy i nadále do konce roku 2020 probíhat distanční, především on-line formou, včetně zápočtů.

Tato opatření přijímáme z důvodu minimalizace přenosu onemocnění COVID-19 a také z důvodu možných komplikací s ubytováním studentů především na kolejích.

Další informace k možnému průběhu kontaktního zkoušení budou zaslány později, dle dalšího vývoje epidemické situace.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví Libor Jankovský.

 

Více aktualit

Všechny aktuality