Projekt ESTER

13. 7. 2020
Lesnická a dřevařská fakulta se připojila k projektu ESTER.

Projekt je financovaný prostřednictvím evropských projektů ERASMUS+ a byl navržený tak, aby podporoval evropské školitele, a to především pracovníků v zemědělství a lesnictví.

Cílem je vypracování inovativního formálního standardizovaného postupu kvalifikace, registrace a evidence evropského školitele, vývoj inovativních výukových materiálů pro podporu školitelů a snížení smrtelných pracovních úrazů v zemědělství a lesnictví.

Projekt ESTER navazuje na úspěšnou práci předchozích projektů, díky nimž byl vyvinut například evropský certifikát pro obsluhu motorové pily (ECC), certifikát A1 pro arboristy využívající při práci lanové techniky a další.

V týdnu 20. – 24. 7. 2020 se uskuteční certifikace zkušebních komisařů a školitelů.

Zájemci o další informace se mohou obrátit na koordinátora projektu za MENDELU:

Ing. Pavel Nevrkla: pavel.nevrkla@mendelu.cz

 

Partnerské země: Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Lotyšsko, Německo, Spojené království, Irsko, Španělsko.

https://www.aba-skills.com/

https://www.facebook.com/ABA.International.skills/

 

 Erasmus+

ABA

 

 

 

 

PROJEKT: Euro Skills Trainer Register (ESTER)

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061371

Více aktualit

Všechny aktuality