Projekt ASFORCLIC

30. 3. 2021
Na padesát výzkumníků ze všech partnerských institucí diskutovalo o realizaci tohoto tříletého evropského projektu.  

Organizátorem projektu ASFORCLIC – ADAPTION STRATEGIES IN FORESTRY UNDER GLOBAL CLIMATE CHANGE IMPACT je Mendelova univerzita. Tříletý evropský projekt je financovaný z programu Horizont 2020. 

Projekt ASFORCLIC sehraje významnou roli při zlepšování výzkumného a inovačního profilu fakulty,  napomůže vytváření nových výzkumných aliancí a zlepšování příležitostí pro mladé výzkumníky,“ uvedl Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Cílem je identifikovat strategie, které pomohou lesnickému sektoru reagovat na globální klimatickou změnu, a proto jsou jádrem projektu multidisciplinární opatření týkající se pěstování méně častých využívaných druhů dřevin a jejich možné aplikace v praxi. Tým výzkumníků se zaměří na otázky diverzifikace stanovišť, klimatické parametry ovlivňující limity růstu lesních dřevin a opatření na dostupnost vody. Mezi klíčové oblasti patří i dopad klimatické změny na vlastnosti dřeva.  Nedílnou součástí je analýza ekonomických dopadů na lesnický a dřevařský průmysl.

Pracovní skupiny „Lesnictví“, „Vlastnosti dřeva a jeho aplikace“ a „Bioekonomie a politika“ dělí projekt do tematických celků a spolupráci jednotlivých institucí byla na březnovém jednání věnována mimořádná pozornost. V rámci těchto skupin mají také studenti a mladí vědci jedinečnou šanci diskutovat o svým výzkumných tématech s předními evropským odborníky. „První pracovní skupina se zaměřuje na dopad měnícího se životního prostředí na lesní dřeviny a strukturu lesů a rovněž si klade za cíl analyzovat různé adaptační strategie. Druhá studuje využití dřeva z méně často využívaných dřevin a možnosti modifikace vlastností. Třetí pracovní skupina analyzuje ekonomická hlediska využití dřevní hmoty a zaměřuje se rovněž na politiky, které mohou podpořit různé adaptační strategie,“ uvedl Vladimír Gryc z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií.

Další informace:

ASFORCLIC uspěl v konkurenci 439 projektových návrhů předložených ve výzvě Twinning rámcového programu Horizont 2020. Podporu ve výši 69 milionů eur si rozdělí celkem 77 projektů a mezi nimi i projekt realizovaný na Mendelově univerzitě v Brně. Vědci z LDF budou koordinovat celkem sedm institucí z Rakouska, Německa, Slovinska a Švédska. Projekt ASFORCLIC odstartoval v lednu 2021.

 Zapojené instituce:

  • Mendelova univerzita v Brně, CZ
  • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, AT
  • Bavarian Ministry of Food, Agriculture and Forestry, DE
  • Johann Heinrich von Thünen Institute – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, DE
  • Swedish University of Agricultural Sciences, SE
  • Technical University of Munich, DE
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, AT
  • University of Ljubljana, SI

 Kontaktní osoba pro více informací: Pavlína Pancová Šimková, pavlina.simkova@mendelu.cz

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality