Projekt ASFORCLIC vstupuje do své druhé poloviny

11. 7. 2022

Projekt ASFORCLIC – Adaption strategies in forestry under global climate change impact (Adaptační strategie v lesnictví pod vlivem globální klimatické změny) má za sebou prvních 18 měsíců a nyní vstupuje do své druhé poloviny.

ASFORCLIC otevírá dveře pro budoucí spolupráci prostřednictvím vytváření silných vazeb mezi jednotlivými výzkumníky a zúčastněnými institucemi. V uplynulých 18 měsících se projektové aktivity zaměřily na propojování institucí, společné diskuse, podporu mentorských aktivit začínajících a mladých výzkumných pracovníků, stínování (job shadowing) a přípravu nových výzkumných záměrů. Začínající a mladí výzkumníci mají přístup k síti excelentních vědců, se kterými mohou konzultovat aktuální výzkumná témata, inovativní přístupy a vzdělávací aktivity v rámci metor-mentee schématu. „ASFORCLIC má také mnohem širší dopad na interní výzkumnou kulturu na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně,“ říká děkan fakulty Libor Jankovský.

Pracovní skupina Lesnictví se zaměřuje na vliv a interakci měnícího se lesního prostředí (např. klima, srážky) na růst a produkci stromů a jednotlivých oddílů stromů, včetně méně využívaných dřevin. Pracovní skupina Vlastnosti dřeva a jeho aplikace se zabývá vlivem endogenních (např. fyziologie stromů, predispozice) nebo exogenních (např. nadmořská výška, klima, vlny veder, vodní stres/sucho) faktorů na kvalitativní a kvantitativní parametry dřeva. Pracovní skupina Bioekonomika a politika pracuje na kvantifikaci dopadu lesního hospodářství na ekonomický a sociální rozvoj oblasti. „Součástí těchto výzkumných aktivit je také posuzování a hodnocení socioekonomických přínosů, vlivu na životní prostředí nebo ostatní produkty lesa,“ doplňuje Vladimír Gryc z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií LDF MENDELU.

ASFORCLIC v číslech (k 11. 7. 2022)

10 recenzovaných publikací

25 setkání pracovních skupin

17 mentor-mentee párů

4 tréninky zaměřené na budování kapacit ve výzkumu

3 nové evropské projekty (ERASMUS+, INTERREG AT-CZ, PEI-AGRI)

1 letní škola

Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové smlouvy č. 952314.

 Zapojené instituce:

  • Mendelova univerzita v Brně, CZ
  • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, AT
  • Bavarian Ministry of Food, Agriculture and Forestry, DE
  • Johann Heinrich von Thünen Institute – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, DE
  • Swedish University of Agricultural Sciences, SE
  • Technical University of Munich, DE
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, AT
  • University of Ljubljana, SI

Kontaktní osoba pro více informací: Pavlína Pancová Šimková, e-mail: pavlina.simkova@mendelu.cz

Web: https://asforclic.ldf.mendelu.cz/

Více aktualit

Všechny aktuality