Projekt ASFORCLIC s novým logem

30. 3. 2021
Nové logo vybralo na 50 výzkumníků zapojených do projektu ASFORCLIC.

Autorem vítězného návrhu loga je Filip Dočkal, student magisterského studia Design nábytku na MENDELU. Další návrhy zaslali Dominika Frommelová, Kamila Chumchalová, Libor Klimeš a Tomáš Togel rovněž studenti LDF MENDELU.

Minimalistické pojetí loga vychází z tahu frézy CNC stroje a poukazuje na spojitost projektu s dřevařským průmyslem. Základ logoznaku tvoří dva propojené jehličnany symbolizující spolupráci, které jsou uzavřeny do kruhu, symbolu ochrany. Kruhový tvar připomínající zeměkouli zároveň poukazuje na problematiku péče o životní prostředí,“ uvádí Filip Dočkal.

Projekt ASFORCLIC sehraje významnou roli při zlepšování výzkumného a inovačního profilu fakulty a napomůže vytváření nových výzkumných aliancí a zlepšování příležitostí pro mladé výzkumníky. Hlavním vědeckým tématem projektu ASFORCLIC jsou multidisciplinární opatření týkající se pěstování méně častých využívaných druhů dřevin a jejich možné aplikace v praxi.

Skladba výzkumného týmu umožnuje efektivní zaměření na studium dopadu klimatické změny na dřevo a jeho vlastnosti. Součástí výzkumných aktivit bude i analýza ekonomických dopadů na lesnický a dřevařský průmysl, což umožní komplexní pohled na danou problematiku. Výsledkem projektu je identifikace strategie reakce lesnického sektoru na globální klimatickou změnu.

Další informace:

ASFORCLIC uspěl v konkurenci 439 projektových návrhů předložených ve výzvě Twinning rámcového programu Horizont 2020. Podporu ve výši 69 milionů eur si rozdělí celkem 77 projektů a mezi nimi i projekt realizovaný na Mendelově univerzitě v Brně. Vědci z LDF budou koordinovat celkem sedm institucí z Rakouska, Německa, Slovinska a Švédska. Projekt ASFORCLIC odstartoval v lednu 2021.

 Zapojené instituce:

  • Mendelova univerzita v Brně, CZ
  • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, AT
  • Bavarian Ministry of Food, Agriculture and Forestry, DE
  • Johann Heinrich von Thünen Institute – Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, DE
  • Swedish University of Agricultural Sciences, SE
  • Technical University of Munich, DE
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, AT
  • University of Ljubljana, SI

Kontaktní osoba pro více informací: Pavlína Pancová Šimková, pavlina.simkova@mendelu.cz

https://cordis.europa.eu/project/id/952314

Více aktualit

Všechny aktuality