Přijímací řízení se mění, rovný přístup zůstane

6. 5. 2020
Přijímací řízení na Mendelovu univerzitu v Brně se v některých ohledech kvůli koronavirové epidemii změní. Převládat budou letos elektronické testy z domova, některé fakulty budou studenty nabírat podle průměrů známek ze středních škol. Důležitou zprávou je, že fakulty zachovávají jednotný přístup ke všem uchazečům, říká prorektor MENDELU pro vzdělávací činnost Radim Farana.

Elektronický test z domova pro svoje studenty bakalářských a magisterských oborů plánuje Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) stejně jako Provozně ekonomická fakulta (PEF) a Institut celoživotního vzdělávání (ICV).

Agronomická fakulta, kterou navštěvuje druhý největší počet studentů, bude žáky bakalářských studijních programů nabírat podle průměrů známek ze středních škol. Podobně je tomu u navazujícího magisterského studia. „Tam jsme upustili od přijímací zkoušky, která byla dříve písemná a nyní přijímáme studenty do NMgr. na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia. Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných škol mají „Přehled o výsledku studia“ dodat nejpozději do 11. května,“ uvedl proděkan Agronomické fakulty Daniel Falta. Fakulta došlé přihlášky ke studiu aktuálně zpracovává a vyzývá uchazeče, aby sledovali pokyny na webových stránkách. Zároveň prodloužila podávání přihlášek do doktorského studia až do 30. června.

Také Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) vybere nové studenty ze středních škol podle průměru jejich známek. Určitých změn doznalo přijímací řízení u uchazečů do magisterských studijních programů. „Původně požadovaná přijímací zkouška pro uchazeče z na sebe nenavazujících studijních programů nebude realizována. Kritériem pro přijetí bude dosažený průměr známek jednotlivých předmětů, z kterých se skládá státní bakalářská zkouška,“ uvedla proděkanka LDF Zuzana Paschová. Uchazeči o Design nábytku budou u přijímaček předkládat umělecké portfolio, řeší se otázka talentových zkoušek, které případně budou v pozdějším termínu.

Elektronické portfolio, motivační dopis a online pohovor bude rozhodovat o přijetí do bakalářského studijního programu u Krajinářské architektury na Zahradnické fakultě v Lednici.

Více aktualit

Všechny aktuality