Přihlašování do studentské soutěže Cena prof. Halabaly 2022 zahájeno

12. 7. 2022

Letošní 18. ročník soutěže se koná pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně a uskuteční se v průběhu listopadu 2022. Místo konání akce a program budou upřesněny.

Ceny budou uděleny v následujících kategoriích:

  • Design nábytku – (klauzurní práce)
  • Design nábytku – (závěrečné práce)
  • Design interiéru – (klauzurní práce)
  • Design interiéru – (závěrečné práce)
  • Design nábytku a interiéru – kategorie střední školy

Soutěž vznikla při příležitosti 100letého výročí narození prof. Jindřicha Halabaly a její statut byl schválen vědeckou radou DFTU ve Zvoleni a vědeckou radou LDF MENDELU. Podrobné informace o historii soutěže i letošním ročníku naleznete na www.cenahalabaly.cz

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Alena Sobotková, e-mail: alena.sobotkova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality